Jaarlijkse Skriezekritejûn Werkgroep Skriezekrite Idzegea

Wanneer

27 februari 2023    
20:00 - 22:00

Werkgroep Skriezekrite Idzegea nodigt hierbij boeren/deelnemers, fûgelwachters, jagers, natuurbeheerders, tellers en anders betrokkenen/geïnteresseerden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Skriezekritejûn.