Onze website is onder constructie en komt zo spoedig mogelijk online.

U kunt ons bereiken via e-mail.

Voor vragen over de activiteiten in het dorpshuis: contact@dorpshuisgaastmeer.nl

Het bestuur van de stichting is te bereiken via: bestuur@dorpshuisgaastmeer.nl