Ús Doarpshûs

Algemeen

Dorpshuis Gaastmeer is gelegen in de Gaastmeer, 15 tot 20 minuten rijden van de stad Sneek in de gemeente Sud-West Fryslân. Ús Doarpshûs is een ontmoetingsplek voor de inwoners van Gaastmeer en omstreken. Het is een plek voor zowel ontspanning als inspanning. De inwoners zijn trots op “hun” dorpshuis.

Ús Doarpshûs staat middenin de “mienskip”, is een onmisbare thuishaven en ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Als aantrekkelijk watersportdorp trekt Gaastmeer nieuwe permanente bewoners aan, die sociaal betrokken zijn, graag willen integreren en willen meedoen met allerhande activiteiten. Voor de mensen die er al langer wonen is het dorpshuis een basisbehoefte, juist omdat het in het dorp zelf is en je er dus ook heen kunt wanneer je niet meer zo mobiel bent. Ook de eigen jeugd blijft graag in het dorp wonen en is actief betrokken.

Naast een ontmoetingsplek is het dorpshuis ook geschikt voor vergaderingen, cursussen, fitness in de beweegtuin, feesten, jubilea, koffietafels enz.

Rondom het dorpshuis is voldoende (gratis) parkeergelegenheid en vanzelfsprekend beschikt ons dorpshuis over WIFI.

Diverse plaatselijke verenigingen hebben hun thuisbasis in het dorpshuis. Meer nieuws over deze verenigingen kunt u terugvinden via deze Link.

 

Geschiedenis 


Op 23 december 1976 werd de “Stichting tot ontspanning van inwoners en gasten van Gaastmeer en omstreken’ opgericht en op 25 april 2001 werd dit ‘Stichting ús Doarpshûs”. In 1977 is het toenmalige gereformeerde (school)gebouw aan de Munkedyk 15 verbouwd tot dorpshuis. Het pand ervoor, voorheen een winkel annex woonhuis, werd als woning voor de beheerder bij het dorpshuis getrokken. In 1992 volgde er een rigoureuze verbouwing die door een grote groep vrijwilligers werd uitgevoerd. Omdat de laatste kruidenierswinkel ging sluiten, werd besloten het woonhuis van de beheerder te verbouwen tot dorpswinkel. De winkel werd verhuurd en voor het beheer van het dorpshuis werden Rick en Catrien Feld aangesteld. Zij exploiteerden tegelijkertijd d’Âld Herberch en hebben dit tot 2020 gedaan. Per 1 januari 2023 is het dorpshuisbeheer overgedragen aan Lily en Anne de Wit.