Stichting Us Doarpshus geregisteerd als ANBI.

2 mei, 2023 | Verbouwing

Stichting Us Doarpshus is sinds 11 april 2023 geregistreerd als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften die aan de stichting gedaan worden kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Voor meer informatie over het schenken aan een ANBI instelling klik hier. Voor vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de Stichting Us Doarpshus, Joke Wittenberg (penningmeester@dorpshuisgaastmeer.nl).

Recent Nieuws