Nieuws over het dorpshuisbeheer

31 mrt, 2023 | Beheer

Lily en Anne de Wit hebben aangegeven vanaf maandag 27 maart te stoppen met het beheer van het Dorpshuis. De combinatie beheer Dorpshuis en de activiteiten voor hun cateringbedrijf de ‘rollende keuken’ blijken lastig te combineren. Hun besluit kwam bij het bestuur als een verrassing, wij vinden het jammer dat zij stoppen, maar respecteren hun beslissing.

Anna en Lily hebben het Dorpshuis de afgelopen maanden op een enthousiaste manier gerund. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken en we wensen hen succes met de foodtruck, waarmee ze vanaf 30 april regelmatig op hun standplaats in Gaastmeer te vinden zullen zijn.

Het bestuur van Stichting Ús Doarpshûs heeft besloten op dit moment geen nieuwe beheerder aan te stellen, aangezien het seizoen al bijna voorbij is en er dus minder activiteiten zijn. De werkzaamheden zullen de komende tijd door het bestuur, samen met vrijwilligers worden uitgevoerd. Het bestuur beraadt zich over hoe het Dorpshuis in de toekomst beheerd gaat worden.

Voor vragen, reserveringen en afspraken is het bestuur bereikbaar via het mailadres bestuur@dorpshuisgaastmeer.nl of neem telefonisch contact op met Joke Wittenberg, tel: 06 1227 6896.

Recent Nieuws