Bijdrage van het Oranje Fonds

25 mei, 2023 | Verbouwing

Afgelopen dinsdag heeft het bestuur van het dorpshuis van het Oranje Fonds een toezegging gekregen van €25.000 euro voor de verbouwing en verduurzaming van het dorpshuis. Het Oranjefonds doet dus een flinke duit in het zakje, hierdoor zijn we samen met alle initiatieven uit het dorp goed op weg!

We zijn als bestuur positief dat we het benodigde bedrag zullen gaan halen.

Door het snelle en positieve nieuws, is het tijd om dit fonds eens positief in het zonnetje te zetten! Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis of door te investeren in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. (Bron: Oranjefonds.nl).

Door de steun van het Oranjefonds wordt het voor Ús Doarpshûs mogelijk om een duurzame en gezellige
ruimte voor een inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod met sociale inloop, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten te realiseren. Mede door de grote bijdrage van het Oranjefonds hopen we Ús Doarpshûs multifunctioneel te kunnen inrichten!

Voor meer informatie over het Oranjefonds verwijs ik jullie naar:
www.oranjefonds.nl
www.facebook.com/Oranjefonds

Recent Nieuws